Studie přípravků na bázi B17

Apramar7

Mýtus: existují studie, které dokazují, že amygdalin nemá na rakovinný nádor podstatný vliv.

Fakt: Kanematsu Sugiura, zkušený lékař-biochemik, před rokem 1981 považovaný za nespornou autoritu, referoval po dobu čtyř let o kladném testování laetrilu. Třikrát mu bylo navrženo, aby výsledky „upravil“, aby téma amygdalinu uzavřel. Oficiální spolupráce byla třikrát odmítnuta.

Po 4 letech úspěšného testování byli do procesu vtaženi noví realizátoři. Laboranti ochotní dělat ústupky, falšovat ukazatele pokusných jedinců. Takto se získal první negativní laboratorní výsledek: u hlodavců, kteří dostávali amygdalin (ve skutečnosti se však jednalo o placebo), se nádor zvětšil. 

A nikoho netrápil fakt, že u pokusných jedinců s „placebem“ (v úvozovkách proto, že se jednalo o laetril) se rakovinný nádor zmenšil. Dokázat nebezpečnost přípravku se, pravda,  nepodařilo – u nikoho nebyla zaznamenána otrava.  Doktor Sugiura neuznal věrohodnost posledních testů, ovšem z dalších studií byl odvolán.

Historii tohoto podvodu odhalil Ralph Moss, zaměstnanec společnosti Sloan-Kettering, v jejímž čele stojí Rockefeller mladší. Tato společnost sponzorovala Sugiurovův výzkum a jako první vstoupila do boje za mnohamiliardový farmaceutický byznys, kterému kvůli laetrilu hrozil krach. 

Kontaktujte nás

E !EMAIL

T !TELEFON