Mechanismus likvidace rakovinných buněk

Jakmile se amygdalin dostane do krevního oběhu, okamžitě se ho „zmocní“ rakovinou zasažené části.  Důvod je prostý  – rakovinné buňky doslova „prahnou“ po energii, ať už má jakoukoli podobu. Nádor roste právě proto, že jeho buňky lačně vstřebávají glukózu. Když rakovinná buňka objeví v molekule laetrilu kýžený zdroj růstu (dvě jednotky glukózy), „sní“ ho a chytí se tak do pasti své vlastní „chamtivosti“ – nepůsobí na ni jenom jed, ale projeví se synergický efekt:

  • pod vlivem beta-glykosidázy se uvolní kyanid a benzaldehyd;
  • jedy reagují a zasahují stonásobně vyšší silou, než jakou by působily jednotlivě každý sám;
  • nádorová buňka umírá a do děje vstupují enzymy rodanezy obsažené ve zdravých tkáních, kam  se dostává „zpracovaná“ onkologická buňka.

Při přístrojovém vyšetření se tento proces projeví jako zjevná regrese nádoru. Zhoubný útvar se postupně zmenšuje, ale protože současně probíhá vitaminová terapie, nedochází k otravě organismu.

Kontaktujte nás

E !EMAIL

T !TELEFON