Chemické složení molekuly amygdalinu

Jedna molekula amygdalinu obsahuje:

  • dvě jednotky glukózy, tj. zdroje čisté energie, jež je základem fungování každého živého organismu;
  • jednotku benzaldehydu;
  • jednotku kyanidu.

Všechny složky jsou „uzamčeny“ v molekule a bez působení beta-glukosidázy jsou inertní.  Právě z tohoto důvodu se uvedenému enzymu (beta-glykosidáze) říká „odemykací“. Existuje ještě jeden enzym, který působí na molekulu amygdalinu, a sice bílkovina rodanáza. Dokáže neutralizovat působení kyanidu tím, že ho „rozloží“ na produkty, jež nejen že nejsou pro živé buňky nebezpečné, ale jsou pro ně dokonce užitečné. Proto se rodanáze říká „ochranný“ enzym. 

Kontaktujte nás

E !EMAIL

T !TELEFON